• ENK vs. AS

    skriptorI sommer valgte jeg – etter lang betenkningstid – å opprette et akjeselskap, etter å ha drevet min frilansvirksomhet gjennom et enkeltpersonforetak siden 2009.

    Hovedårsaken var at jeg ønsket å sette et klarere skille mellom min privatøkonomi og firmaets økonomi. Som enkeltpersonforetak kan man i verste fall bli slått personlig konkurs dersom et prosjekt skulle gå over ende. Med et AS er det kun firmaet som kan bli slått konkurs, ikke privatpersonen. Dessuten får jeg som ansatt i mitt eget AS rettigheter på lik linje med alle andre arbeidstakere, og det innebærer ekstra sikkerhet.

    Fra 1. januar 2012 reduserte dessuten myndighetene kravet til egenkapital fra 100.000 kroner til 30.000 kroner for å opprette et AS. Inngangsbilletten var dermed blitt såpass lav at jeg valgte å etablere mitt eget aksjeselskap: SKRIPTOR AS.

    Etter at jeg ble registrert som firmaeier i Brønnøysund har jeg fått mange tilbud på mail og i posten. Det meste er tilbud om diverse regnskapsprogrammer, visittkort og nettsider. Alle slike tilbud havner i søpla. Men det er enkelte tilbud jeg har takket ja til. Skatteetaten og Kemneren tilbyr nemlig gratis kurs for nyetablerte. Her er det mye nyttig info å hente, og anbefales for alle som allerede har etablert sitt eget selskap – eller vurderer å gjøre det. Du har ingenting å tape!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *